BLACKOUT

Pani Kasia punktualnie skończyła kontrolę biletów. Brakowało jednej osoby, ale czas minął. Jeśli chodzi o zasady, Katarzyna nie znała litości. Zaczęła proces wpuszczania widowni. Kiedy wszyscy usiedli, pojawił się kolejny problem. Toaleta. Kasia znała i te numery, ale nie znała litości. Toaleta została zamknięta. Wiedziała, że lada moment rozpocznie się próba śmiechu z publicznością, a reżyser aplauzu nienawidzi spóźnialskich. Każdy spóźnialski opóźnia start spektaklu i psuje wesołą atmosferę rzecz jasna. A w złej atmosferze nie wystąpi ON, człowiek światowej sławy, który niejednego rozbawi, choć większość zapewne doprowadzi do łez. Gdy do tego dojdzie, a dojdzie, dyrektor zwolni połowę zespołu i ogłosi casting, a na casting wiadomo kto przychodzi. Wtedy jak co wieczór, ta druga połowa zespołu, podejmie próbę dogrania spektaklu do końca, ale te plany zakłóci BLACKOUT – niejeden tego wieczora.

___________________________

BLACKOUT – termin teatralny określający moment kompletnej ciemności na scenie. Używany jako przerywnik w spektaklu. Najczęściej stosowany w celu zmiany miejsca akcji. Bardzo często w czasie trwania blackoutu dokonuje się zmian dekoracji. Głównym celem blackoutu jest ukrycie przed widownią działań zespołu techniki scenicznej.

Galeria zdjęć

Teatr Ad Spectatores 2016

Zapraszamy do kontaktu :)